panelarrow

tivoli oppefra

juli 11, 2014
by themeparkdenmark
0 comments

Tivolis ønske om vækst

Tivoli blev stiftet i august 1843 af grundlæggeren Johan Bernhard Georg Carstensen. Forlystelsesparken blev grundlagt som et aktieselskab, og har i dag, efter Carlsberg solgte deres aktier, 3 store aktionærer og omkring 16.000-17.000 mindre aktionærer. Tivoli er meget omhyggelig med deres udvælgelse af ansatte, da alle ansatte skal igennem et kursus for at kunne blive medarbejder i Tivoli. Tivoli har på nuværende tidspunkt omkring 250-270 helårsansatte og omkring 1000 sæsonansatte. Tivoli er kendt for deres traditionsbundne værdier, og prøver i høj grad at bevare deres originale image. Dette afspejles blandt andet igennem deres bevarelse af trærutsjebanen fra 1914. Tivoli sørger dog også for at holde sig innovative og nyskabende ved hvert år at skabe en ny forlystelse i parken. Tivoli afholder forskellige arrangementer i løbet af sæsonen og her er Tivoli blandt andet blevet kendt på deres teatersal, der igennem sæsonen afholder teaterstykker. Udover sommerperioden holder Tivoli også åbent i vinterperioden hvor de er blevet meget kendt på deres juleudstilling. I 1996 får tivoli en ny leder. Tivoli havde igennem årene haft underskud og et dårligt besøgstal. Der skulle dermed mange løsninger til at sætte virksomheden på rette kurs. Der blev her foretaget analyser af Tivolis gæster, selv dem der ikke var besøgende i Tivoli. Dette dannede et godt grundlag for beslutninger om ændringer i forlystelsesparken.

Mere end en forlystelsespark

Man fandt frem til at der manglede en generation i Tivoli, folk mellem 20 og 40 år. Fredagsrock blev her introduceret, og blev holdt fredag aften. Dette koncept trak mange nye kunder til Tivoli. Der blev i 2005 opnået et besøgstal på hele 1 mio. personer. Budgetteringen i Tivoli planlægges ud fra et ukendt antal gæster. Der kan ikke forudses hvor mange der vil besøge parken, der kan blot antages.

Tivoli er udover at være en forlystelses park også et sted hvor man kan holde arrangementer eller fødselsdage. På et sted som Grotten kan man få skænket en kold fadøl, og nyde en god portion mad med sine venner, familie og kæreste. Tivoli har prøvet på at fokusere ekstra meget på denne slags ydelse, og restauranterne har i dag endnu højere fokus på den yngre målgruppe ift. tidligere.

Omkostninger og nyheder er det eneste Tivoli reelt ved hvordan der vil komme til at se ud, i løbet af sæsonen og der ligges dermed mange kræfter i omkostningsbudgettet. Det er et Top down, bottom up budget. Tivoli skaber en ny større attraktion hvert andet år (en forlystelse). Tivoli bygger om i de få måneder de har lukket, januar februar og marts. Årskort som Tivoli tilbyder, er en stor succes for virksomheden. Der er en enorm likviditet i disse kort, og brugerne af dem, er meget loyale.

Tivoligardens2

juli 8, 2014
by themeparkdenmark
0 comments

Tivoli og lokalplanen

Themeparkdenmark.dk tager Tivolis parti! At blande politik ind i havens udvikling vil være en katastrofe som vil kunne få alvorlige konsekvenser. Tivoli blev grundlagt i af Georg Carstensen i 1843 på et stykke af de nedlagte voldterræn, der dengang lå udenfor København. Formålet med haven var at skabe et fristed for Københavns indbyggere, hvor de kunne tage udog nyde god musik, more sig og få nye indtryk i en rar og afslappet atmosfære.
Tivoli i dag er et fristed for Københavnerne ( -og resten af den danske befolkning), hvor man kan tage til for at nyde god musik, more sig, spise god mad. Alt sammen i en rar og afslappet atmosfære. Jo – det er anderledes i dag end for 150 år siden. Men det skyldes jo at der i vores nutid stilles andre krav til underholdningen end dengang. I bund og grunder intet ændret. Det er også netop dette, som Tivoli bryster sig med. Stolte traditioner, som haven kæmper for at holde i hævd på trods af den stadige stigning i konkurrencen fra flere og større parker, som fortsat gør sit indtog iEuropa. Tivoli har mere en 150 års knowhow om drift af forlystelseshaven, og har været forbillede og inspiration for f.eks. Walt Disney og hans Disney-land.

Tivoli gør hvad de kan for at behage alle. Læg for eksempel mærke til at der ikke skyder vilde forlystelser op det ene år efter det andet. Der veksles imellem målgrupperne, så alle bliver hørt. Tivoli gør også hvad de kan for at falde så godt ind i bybilledet som muligt. Læg for eksempel mærke til det store projekt Tivoli har igangsat for at åbne haven op ud mod byen eller skal jeg hellere henvise til den renovering som netop nu er i gang på Tivolis koncertsal.

Angående støjgener fra haven må jeg påpege at Tivoli, siden 1843, har ligget hvor Tivoli ligger. Når man flytter ind som nabo til haven nytter det ikke noget at komme bagefter og sige, at Tivoli skal skrue ned for støjen. Det kan umuligt komme bag på én at en forlystelsespark larmer, og det må man tage med!

Jeg vil ikke kategorisk afvise at det vil være en fornuftig idé at underlægge Tivoli en lokalplan – men jeg kan umiddelbart ikke se det som en holdbar løsning. Forlystelsesindustrien er, særligt i Europa, i en rivende udvikling, hvor kun de største spillere på markedet klarer sig. Tag for eksempel Disney-land i Paris som, på trods af at være den største park i Europa, kæmper med et milliardunderskud, som vokser år for år. At Tivoli de sidste par år har kunnet fremvise et positivt årsregnskab må betragtes som noget særligt –specielt fordi der generelt er tilbagegang hos de fleste ”større” parker og koncerner. Men Tivoli kan åbenbart noget særligt – og det skal de have lov at blive ved med. Hvis Tivoli kommer under ”administration” kan det hurtigt blive svært for haven at manøvrere. Og ender det med et underskud i årsregnskabet, hvem skal så betale?

Jeg er enig med Søren Pind og Mikkel Warming i at det, set i lyset at havens centrale placering, ikke er ligegyldigt hvad Tivoli foretager sig. Der skal tages hensyn til den omkringliggende by, og det er min overbevisning at Tivoli også tager de hensyn som skal tages. Derfor ser jeg ikke behovet for politisk indblanding, offentlig høring og lokalplaner.

Tivoli er et nationalklenodie hvorfra vi alle har barndomsminder. Vi er alle vokset op med Tivoli og har fulgt den gamle have igennem tykt og tyndt, medgang og modgang. Netop derfor vedkommer det os alle hvad der sker med og i Tivoli. Tivoli er en ambassadør for Danmark og et forbillede og verdenskendt brand for hele den globale forlystelsesindustri. Kommer Tivoli under politiks administration og oplever haven, som følge heraf, tilbagegang, vil det ikke være Tivoli som taber ansigt.

Slutteligt vil jeg sige at jeg ikke tager Tivolis parti fordi jeg er forlystelsesentusiast eller lignende. Det er da nærliggende at tro at jeg har en særlig sympati for haven – men jeg må afvise og informere om at jeg absolut ikke er enig med Tivoli i mange, mange henseender. Men når det kommer til spørgsmålet om Tivoli skal underlægges en lokalplan er jeg ikke et øjeblik i tvivl.